Kunskapsforum: Bio-CCS

Celsius Innovationsklusters kunskapsforum utgår ifrån medlemmarnas behov och syftar till att hjälpa dessa att komma vidare i sina egna strategiska projekt. Under fyra tillfällen per termin träffas vi för att belysa ett visst ämne ifrån olika perspektiv samt att få möjlighet att diskutera problem och konkreta lösningar med varandra. Vid varje tillfälle bjuds en expert på området in för att hålla en presentation, följt av diskussion och frågestund.

I det första av Celsius Innovationsklusters kunskapsforum djupdyker vi i BIO-CCS, det vill säga negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från biogena källor.

Medlemmar i Celsius Innovationskluster får inbjudan separat. Är du intresserad av att delta? Kontakta lars.larsson@johannebergsciencepark.com

Datum

mar 31 2022
Expired!

Tid

10:00 - 23:00
Kunskapsforum: Bio-CCS