Home Events Celsius network workshops Kunskapsforum: Driftoptimering
Mätare i värmesystem

Kunskapsforum: Driftoptimering

Celsius Innovationsklusters kunskapsforum utgår ifrån medlemmarnas behov och syftar till att hjälpa dessa att komma vidare i sina egna strategiska projekt. Under fyra tillfällen per termin träffas vi för att belysa ett visst ämne ifrån olika perspektiv samt att få möjlighet att diskutera problem och konkreta lösningar med varandra. Vid varje tillfälle bjuds en expert på området in för att hålla en presentation, följt av diskussion och frågestund.

Celsius Innovationskluster har för närvarande kunskapsforum inom områdena Bio-CCSDriftoptimering och Kyla.

Grupperna är öppna för medlemmar av Celsius Innovationskluster. Är du intresserad av att delta? Kontakta lars.larsson@johannebergsciencepark.com

Datum

maj 05 2022
Expired!

Tid

10:00 - 11:00
Kunskapsforum: Driftoptimering