Home Events Celsius network workshops Kunskapsforum: Driftoptimering
Mätare i värmesystem

Kunskapsforum: Driftoptimering

Celsius Innovationsklusters kunskapsforum utgår ifrån medlemmarnas behov och syftar till att hjälpa dessa att komma vidare i sina egna strategiska projekt. Under fyra tillfällen per termin träffas vi för att belysa ett visst ämne ifrån olika perspektiv samt att få möjlighet att diskutera problem och konkreta lösningar med varandra. Vid varje tillfälle bjuds en expert på området in för att hålla en presentation, följt av diskussion och frågestund.

Nu startar vi ett nytt kunskapsforum inom området Driftoptimering.

Medlemmar i Celsius Innovationskluster får inbjudan separat. Är du intresserad av att delta? Kontakta lars.larsson@johannebergsciencepark.com

Datum

feb 17 2022
Expired!

Tid

10:00 - 23:00
Kunskapsforum: Driftoptimering