Celsius Initiative är ett efterfrågat samarbetsnav som stödjer städer i sina energisystemomställningar till koldioxidneutrala system genom effektiva & integrerade värme- & kyllösningar.

Med städers behov i fokus samlar och delar Celsius teknisk, ekonomisk, social och politisk kunskap och expertis för att stötta städer i deras energisystemomställning via sin digitala verktygslåda, Celsius Toolbox.

Celsius Innovationskluster är ett forum som finns till för att främja innovation i Sverige.

Vi är en länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners för att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling samt utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem.

Våra mål är:

  • Dela kunskap inom Europa – för positionering, synlighet och ökad trovärdighet för svenska aktörer.
  • Skapa fler innovativa lösningar i testbäddar för både svenska och europeiska städer
  • Skapa nytta för svensk synlighet och kunskap i det europeiska systemet
  • Skapa processer för att adressera behov – och marknadsdriven innovation

Våra mål är:

Dela kunskap inom Europa – för positionering, synlighet och ökad trovärdighet för svenska aktörer.

Skapa nytta för svensk synlighet och kunskap i det europeiska systemet

Skapa fler innovativa lösningar i testbäddar för både svenska och europeiska städer

Skapa processer för att adressera behov – och marknadsdriven innovation

Share This
Om oss