Kära medlemmar, Celsius Innovationskluster bjöd in till ett webinar om framtidens bränsle med focus på biobränsle.

Några frågor som diskuterades var:

• Hur ser EU på biobränsle? • Vilka opinionsbildningar finns?

• Hur ser bilden av en framtid svenskt skogsbruk ut?

Vi bjöd in två experter som gav oss värdefull information i ämnet.

 Gustav Melin, VD hos Svebio  Pauline Lucas, Policy Officer hos Euroheat & Power

Varmt välkomna att lyssna!

Share This
Webinarier Celsius Innovationskluster Webinar: Framtidens bränsle