Välkommen till Celsius seminarium om hur ni som organisation med energisystemen i fokus kan använda EU:s nya ramprogram Horizon Europe för att skapa hållbara affärer och tillväxt.

Celsius är ett nätverk för värme och kyla, finansierat av Energimyndigheten, och som drivs av Johanneberg Science Park, RISE och IMCG International.

Seminariet tecker följande frågor:

– När är stöd relevanta, och vad kan ni förvänta er för fördelar?

– Introduktion av EU:s ramprogram Horizon Europe

– Kommande relevanta utlysningar matchade för Celsius medlemmar

– Celsius nivåer av engagemang

– Vilket är engagemang passar er bäst?

– Hur tar ni er an uppgiften och hur stöttar Celsius er som medlemmar?

Vill du lära dig mer om Celsius Innovationskluster, kontakta oss på: celsius@johannebergsciencepark.com

Eu logo
Share This
Webinarier Använd EU för att förverkliga era hållbara affärer och tillväxt!