Vätgas har blivit ett mycket hett begrepp inom energibranschen den senaste tiden. Vi skall ha bränsleceller med vätgas som skall produceras med vindkraft. Vätgas kan användas som en delmängd i naturgasnätet. Hela Hybrit och H2 green Steel skall använda Vätgas i stället för koll i sin process. Sannolikt kommer fler industriprocesser att använda vätgas.

Vi frågar: Hur kommer det energisystemet att se ut? Hur kommer en stad med stor andel vätgas att se ut rent praktiskt?

Hur stora är förlusterna vid framställning av vätgas från el? Kan dessa försluter användas till annat? Många frågor och än har inget gett ett tydligt svar på hur skall detta fungera.

Vilka ekonomiska incitament behövs för att det skall bli verklighet. Var med och lyssna på dessa och andra frågor med Prof. Maria Grahn, senior forskare på Chalmers! Bilder från presentationen hittar du på: https://celsiuscity.eu/wp-content/uploads/2021/05/210527-Vatgas-wbnr-Maria-Grahn-pres.pdf Om ni har frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss: celsius@johannebergsciencepark.com.

Share This
Webinarier Celsius Innovationskluster webinar om vätgas